Słowa kluczowe: budowa domu, kredyt a pożyczka - różnice, kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT HIPOTECZNY A POŻYCZKA HIPOTECZNA
Kredyt hipoteczny

Nie wszyscy wiedzą, że kredyt hipoteczny można przeznaczyć nie tylko na zakup nieruchomości, czyli np. mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej, ale też na przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo oraz wykup mieszkania komunalnego i zakładowego czy nabycie udziału w nieruchomości. W tak rozumiany zakres zakupu nieruchomości wchodzi również zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową oraz zakup działki budowlanej (również z niedokończoną budową).
Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na budowę domu czy mieszkania zarówno prowadzoną systemem gospodarczym jak i realizowaną przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową czy generalnego wykonawcę. Nie ma tutaj różnicy, czy jest to budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, czy np. budowa domu całorocznego położonego na działce rekreacyjnej. Zaliczamy tutaj również modernizację, rozbudowę, remont mieszkań lub domów oraz adaptację nieruchomości na cele mieszkaniowe.
W końcu kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć także na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na refinansowanie kosztów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na cele mieszkaniowe.

Od rodzaju przeznaczenia kredytu zależy jego wysokość i oprocentowanie.
Spłata kredytu hipotecznego odbywa się w postaci miesięcznych rat równych lub malejących. Większość banków, aby uatrakcyjnić swoją ofertę, umożliwia odroczenie spłaty kapitału (karencję) oraz tzw. wakacje kredytowe (raz do roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty). Dodatkowo istnieje możliwość zmiany waluty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Pożyczka hipoteczna

Główną cechą różniącą kredyt i pożyczkę hipoteczną jest przeznaczenie. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel - niekoniecznie związany z budową domu lub zakupem nieruchomości, ale również np. na zakup samochodu. Wystarczającym warunkiem jest wykazanie się klienta nieobciążonym prawem własności do nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu lub ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości i możliwością ustanowienia na tym prawie hipoteki.
To, co jeszcze rozróżnia pożyczki hipoteczne od kredytów to fakt, że pożyczki udzielane są przez banki bez stawiania pożyczkobiorcy wymogu określenia przeznaczenia środków.
Banki nie kontrolują zatem na jaki cel i w jaki sposób zostaną wykorzystane pożyczone pieniądze, co oznacza dla nich operację bardzo ryzykowną. Dlatego w praktyce najchętniej udzielane są pożyczki hipoteczne jedynie tym, którzy od wielu lat są klientami banku.
Umowa kredytowa nie określa tu dodatkowych procedur związanych ze sprawdzaniem wykorzystania środków, a okres zwrotu pożyczki zazwyczaj jest dość krótki (od 1 do 3 lat).

Pożyczka hipoteczna czy gotówkowa?

Pożyczka hipoteczna jest lepszym rozwiązaniem niż pożyczka gotówkowa, ponieważ jest niżej oprocentowana. Jest tak dlatego, że podstawowym zabezpieczeniem kredytów konsumpcyjnych (a więc gotówkowych, samochodowych, itp.) jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy do czasu spłaty kredytu. Dotyczy ono jednak wyłącznie ruchomości, dlatego też ma ograniczoną wartość dla banków (ponieważ istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia lub ukrycia przedmiotu zabezpieczenia).
Bank uwzględnia to ryzyko w cenie. Bardzo ważne jest również to, że nieruchomość, będąca zabezpieczeniem pożyczki czy kredytu hipotecznego, nie tylko nie traci, lecz często zyskuje na wartości w miarę upływu czasu.
Co prawda łączna wartość wstępnych opłat w przypadku pożyczki hipotecznej wynosi więcej niż w przypadku kredytu gotówkowego, gdzie jedynym kosztem jest opłata przygotowawcza nieprzekraczająca z reguły 2% wysokości kredytu, ale pod zastaw nieruchomości można pożyczyć znacznie więcej i mieć niższą ratę dzięki okresowi spłaty dłuższemu niż przy kredycie gotówkowym.

Pożyczka czy kredyt hipoteczny?

Pożyczka hipoteczna wciąż jest jednak droższym produktem od kredytu hipotecznego, ponadto udzielana jest na krótszy czas. Dodatkowo z pożyczką hipoteczną jest związanych wiele innych kosztów: opłata za założenie księgi wieczystej - jeśli jej nie ma, opłata za wpisanie do niej danych właściciela mieszkania oraz hipoteki na rzecz banku, a także opłata skarbowa za ustanowienie hipoteki kaucyjnej, koszty ubezpieczenia, czy nawet, w przypadku zabezpieczenia pożyczki nieruchomością osoby trzeciej, sporządzenie aktu notarialnego.
Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj